Skip to main content

นายจ้าง เผย พอใจการยื่นแบบรายการรวดเร็ว ยอดรับแจ้งวันแรกทะลุ 12,482 ราย ต่างด้าว 38,107 ราย สระบุรีครองแชมป์

รายละเอียดเนื้อหา

         นายจ้าง เผย พอใจการยื่นแบบรายการรวดเร็ว วันแรก (ข้อมูล 24 ก.ค. ณ เวลา 20.30 น.) ยอดรับแจ้งนายจ้างรวม 12,482 ราย ต่างด้าว 38,107 ราย แยกเป็นนายจ้างยื่นที่ศูนย์ฯ 10,872 ราย ต่างด้าว 35,545 ราย ยื่นออนไลน์ 1,610 ราย ต่างด้าว 2,352 ราย ด้าน ก.แรงงาน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 15 วัน ไม่เว้นวันหยุด พร้อมเชิญชวนนายจ้างรีบดำเนินการแจ้งการจ้างแรงงานต่างด้าวจนถึง 7 ส.ค.นี้
Preview

Download Images

          พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ณ สำเพ็ง 2 (เฟส 3 ) ถ.กัลปพฤกษ์ เขตบางแค ว่า การปฏิบัติงานในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกศูนย์ฯ ทั้ง 100 แห่ง ยังไม่พบรายงานปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรีบมาดำเนินการแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวภายในระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันนี้ – 7 ส.ค.2560 เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการในระยะกระชั้นชิด สำหรับภาพรวมในการปฏิบัติตาม พ.ร.ก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. เป็นต้นมา ถือว่าพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากทุกคนต่างให้ความร่วมมือที่จะใช้แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย สังเกตได้จากการการดำเนินการซึ่งมียอดสะสมตั้งแต่ 23 มิ.ย. – ปัจจุบัน การขอเปลี่ยนนายจ้าง 50,522 ราย การขอใบอนุญาตทำงาน 95,552 ราย การยื่นขอโควตา 390,272 ราย พบว่าแต่ละรายการมียอดที่สูงขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมว่านายจ้างต้องการให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งในห้วงที่ผ่านมามีการนำเข้าแรงงานแบบ MOU แล้วกว่า 190,000 คน
          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังได้เน้นย้ำในเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากจากเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องไม่มีเด็ดขาด หากพบเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานเรียกรับผลประโยชน์จะถูกลงโทษทางวินัยสถานหนัก ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางรัฐบาล โดย คสช. มีศูนย์รับแจ้งการปราบปรามการทุจริตในหน่วยทหาร ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กระทรวงแรงงาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 รวมทั้งได้ยืนยันอีกครั้งว่า หลังจากเปิดการรับแจ้งครั้งนี้แล้ว จะไม่มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกแน่นอน
          จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานที่ศูนย์รับแจ้งฯ จุดที่ 2 อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน กองทัพเรือ จุดที่ 3 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษาทหารบก และจุดที่ 4 บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีนายจ้างมายื่นแบบขอจ้างแรงงาน รวมทั้งขอแบบฟอร์มกลับไปเขียนรายละเอียดเพิ่มอีกจำนวนหลายราย
         ต่อมา รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมสรุปภาพรวมของศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในตลอดวันที่ผ่านมา ณ ห้อง War Room ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พบว่า (ข้อมูลในวันที่ 24 ก.ค. ณ เวลา 20.30น.) มีนายจ้างที่มาลงทะเบียนทั้งหมด 12,482 ราย แรงงานต่างด้าวรวม 38,107 ราย แบ่งเป็นนายจ้างที่มีการยื่นคำขอลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ 10,872 ราย และแรงงานต่างด้าวที่ขอลงทะเบียนที่ศูนย์ฯ 35,545 ราย ขณะที่ยอดลงทะเบียนออนไลน์ แบ่งเป็นนายจ้าง 1,610 ราย และแรงงานต่างด้าว 2,352 ราย ทั้งนี้ จำนวนแรงงานต่างด้าว ที่ขอลงทะเบียนออนไลน์ไม่สมบูรณ์ 210 ราย ได้แก่ เมียนมาสูงสุด รองลงมาคือ กัมพูชา และลาว ส่วนจังหวัดที่นายจ้างมายื่นแจ้งการทำงานมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ สระบุรี ชลบุรี บุรีรัมย์ กำแพงเพชร ตรัง ระยอง จันทบุรี ยโสธร กาญจนบุรี และพัทลุง
          จากการสอบถามผู้มาใช้บริการที่ศูนย์รับแจ้งฯ กระทรวงแรงงาน นางสาวปัณฑิตา บัวบุญ อายุ 44 ปี นายจ้างเจ้าของร้านกำไรเงิน ผู้ประกอบธุรกิจด้านเสื้อผ้า มีลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่เป็นต่างด้าวมาลงทะเบียนจำนวน 15 คน กล่าวว่า การมายื่นการทำงานของคนต่างด้าวในครั้งนี้มีความสะดวก รวดเร็ว ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาเพียง 15 นาที ซึ่งได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ จึงอยากเชิญชวนนายจ้างรายอื่นๆ ให้รีบมายื่นให้ทันภายใน 15 วันตามที่กำหนด ถ้าต้องการความสะดวกสบายยิ่งขึ้นให้ดาวน์โหลดเอกสารขอรับคำขอที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th


———————————

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
24 กรกฎาคม 2560

TOP