Skip to main content

‘บิ๊กบี้’ เผย คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง ผ่านสัมภาษณ์แล้ว 2 หมื่นราย

รายละเอียดเนื้อหา

          รมว.แรงงาน ตรวจสอบขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง เผยวันแรกลูกจ้างผ่านการสัมภาษณ์แล้ว 20,000 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ 1,000 ราย เนื่องจากต้องตรวจมวลกระดูกเพื่อระบุอายุตามที่กฎหมายกำหนด ป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
Preview

Download Images

         พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังจากตรวจเยี่ยมการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลูกจ้าง ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน ว่า วันนี้ (9 ส.ค.60) เป็นวันที่ 2 ของขั้นตอนการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้างเพื่อออกเอกสารรับรองให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวไปตรวจสัญชาติของแต่ละประเทศเพื่อออกใบอนุญาตทำงานตามสถานที่ที่กำหนด ซึ่งเมื่อวานนี้ (8 ส.ค.60) พบว่า ทั่วประเทศมีลูกจ้างเข้ารับการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์กับนายจ้าง ประมาณ 20,000 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองประมาณ 1,000 คน สาเหตุส่วนใหญ่เนื่องจากคนต่างด้าวมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งต้องผ่านการตรวจมวลกระดูกจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนำผลมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เพื่อป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จากการประเมินสถานการณ์ช่วงเช้าเมื่อวานนี้พบว่า ระบบคัดกรองยังมีความขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนช่วงบ่ายระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งต่างด้าวแต่ละคนจะใช้เวลาสัมภาษณ์ไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้ ขอชื่นชมว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย
         พล.อ.ศิริชัย กล่าวต่อว่า จากการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (CLMTV) เมื่อวันที่ 1-3 ส.ค. 60 ซึ่งทุกประเทศมีความยินดีและเห็นด้วยกับมาตรการในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศไทย เนื่องจากแรงงานแต่ละประเทศเมื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี และได้รับสิทธิเทียบเท่าแรงงานไทย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ รัฐมนตรีแรงงานในกลุ่ม CLMTV ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบประกันสังคมของไทยในการคุ้มครองดูแลแรงงานต่างด้าวที่เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมคนไทยด้วย
          “ขอชื่นชมในความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และประเทศเพื่อนบ้านที่จัดส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการตรวจสัญชาติภายหลังคนต่างด้าวผ่านการคัดกรอง ซึ่งได้แก่ ศูนย์ตรวจสัญชาติเมียนมาจำนวน 9 ศูนย์ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก สมุทรปราการ ระนอง เชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา และสมุทรสาคร 2 แห่ง ศูนย์ตรวจสัญชาติกัมพูชาจำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง และสงขลา ส่วนแรงงานสัญชาติลาวจะไม่มีการตรวจสัญชาติในประเทศไทย ให้แรงงานต่างด้าวนำหนังสือรับรองไปขอรับหนังสือจากสถานทูต/กงสุลลาวประจำประเทศไทย และเดินทางกลับประเทศ และกลับเข้ามาตาม MOU” พล.อ.ศิริชัย กล่าว


——————————————

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
9 สิงหาคม 2560

TOP