Skip to main content

“บิ๊กอู๋”ร่วมกับภาคเอกชนบริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”

รายละเอียดเนื้อหา

             รมว.แรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน บริจาคเงินสมทบกองทุน “รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้” จำนวน 2,150,000 บาท เพื่อร่วมสบทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก” ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า กรุงเทพมหานคร

            เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคเอกชน เช่น นายจ้าง สถานประกอบการ โรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมร่วมบริจาคเงินสมทบเพื่อรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบผ่านรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30 โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมสบทบทุนกับรัฐบาลนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน“ปาบึก”
           โอกาสเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และ รมว.แรงงาน ร่วมรับโทรศัพท์เพื่อรับมอบเงินบริจาคผ่านรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”ทางสถานีโทรทัศน์ MCOTHD ช่อง 30 อีกด้วย ซึ่งการจัดงานดังกล่าวรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้ทุกภาคส่วนของรัฐบาลระดมความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยปัญหาอุทกภัยทางภาคใต้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมดสิ้นไปโดยเร็ว โดยรัฐบาลได้จัดรายการ “รวมน้ำใจ ช่วยวาตภัยใต้”ขึ้นในวันนี้ (7 ม.ค.62) เวลา 20.20 – 22.00 น. ณ ห้องส่ง 5 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานครนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”ผ่าน“กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาทำเนียบรัฐบาล เลขที่บัญชี 067- 0 – 06895 – 0 โดยกองทุนเงินฯ จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ และนำไปบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ต่อไป

———————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
7 มกราคม 2562

 

TOP