Skip to main content

“บิ๊กอู๋” มอบสุขรับปีใหม่ เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา

รายละเอียดเนื้อหา

            พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบสุขรับปีใหม่จัดโครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่ ๑๕ จังหวัด วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ แนะน้องๆ นักศึกษาต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะ มีฝีมือ มีเทคโนโลยีสอดรับกับอุตสาหกรรมในอนาคต พร้อมใช้ตู้งาน (Job box) รองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน
Preview

Download Images

            พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าว ส่งมอบความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชน โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ในพื้นที่ที่มีความต้องการแรงงานครอบคลุมทุกภาคของประเทศใน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ นครพนม เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา สงขลา นครสวรรค์ นนทบุรี นครศรีธรรมราช นครราชสีมา สมุทรปราการ ปทุมธานี ขอนแก่น ชลบุรี มหาสารคาม ภูเก็ต กรุงเทพฯ เพื่อเตรียมคนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ภายใต้แนวทางที่ตลาดต้องการ ส่งผลให้คนไทยทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณภาพ มั่นคง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ


            “ตู้งาน (Job box) จะรองรับความต้องการของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ โดยกรมการจัดหางานจัดให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นการจับคู่คนให้ตรงกับงาน โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการหางาน สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินรายได้ หากสนใจกดทำรายการจะเชื่อมโยงไปถึงระบบการสมัครงาน   ฝากถึงน้อง ๆ นักศึกษาในอนาคตแรงงานต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะ มีฝีมือ มีเทคโนโลยี และให้เลือกเส้นทางที่สอดรับกับอุตสาหกรรมในอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ และในปี ๒๕๖๑ คนไทยมีงานทำครบถ้วน เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะ และได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย” พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวท้ายที่สุด


——————————————-


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

กัณติภณ คุสมิทธิ์ ข่าว ภาพ
 

TOP