Skip to main content

‘บิ๊กอู๋’ ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจศูนย์ OSS ‘ย้ำ’ นายจ้างต้องเร่งนำต่างด้าวมาทำประวัติ ก่อน 31 มี.ค. นี้ เท่านั้น

รายละเอียดเนื้อหา

            รมว.แรงงาน ลงพื้นที่หนองคาย ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เน้นย้ำให้นายจ้างนำลูกจ้างต่างด้าว มาดำเนินการทำประวัติ ภายใน 31 มี.ค.61
Preview

Download Images

          พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดหนองคาย และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย วันนี้ (12 ก.พ. 61) โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นให้กระทรวงแรงงานดำเนินการจัดระบบบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และตำรวจ เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เป็นระบบมาตรฐานสากล
            “ขอเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/ผู้ประกอบการ เร่งนำลูกจ้างต่างด้าวอีก 900 กว่าราย เร่งมาดำเนินการทำประวัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีกแล้ว อย่ารอให้ถึงวันที่ 31 มี.ค.61 เพราะหากมาในช่วงใกล้หมดเวลาอาจต้องใช้เวลาคอยนาน ไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วจากการให้บริการ” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
            นายจ้าง/ผู้ประกอบการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นทื่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน


+++++++++++++++++++


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว/
12 กุมภาพันธ์ 2561

TOP