Skip to main content

‘บิ๊กอู๋’ สั่งการ ช่วยเหลือ 51 คนหางาน เอาผิดกรณีจัดหางานไม่ถูกกฎหมาย

รายละเอียดเนื้อหา

รมว.แรงงาน สั่งการช่วยเหลือแรงงาน 51 คน ที่ถูกนายหน้าหลอกโอนเงินเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ประสานงานกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีจัดหางานผิดกฎหมาย และกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้แรงงานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศให้เห็นผลPreview

Download Images
          วันนี้ (14 ธ.ค. 60) นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 7/2560 ว่า พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน เร่งให้การช่วยเหลือแรงงานทั้ง 51 คน ที่ถูกนายหน้าหลอกไปทำงานต่างประเทศ เชิดเงินค่าเดินทางไปประมาณคนละ 60,000 – 80,000 บาท โดยกระทรวงแรงงาน จะประสานงานกับตำรวจเพื่อดำเนินคดีกับนายหน้ากรณีจัดหางานผิดกฎหมาย และหาแนวทางในการช่วยเหลือแรงงานทั้ง 51 คน รวมทั้งมีมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้แรงงานถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศอีก โดย เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการหางานที่ถูกกฎหมายขึ้นใหม่ ส่วนกรณี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แสดงความกังวลและห่วงใยคนไทยที่เสียชีวิตในสาธารณรัฐเกาหลีที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะแรงงานไทยที่เข้าไปทำงานในลักษณะผิดกฎหมายนั้น ได้สั่งการให้ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เข้าไปดูแลช่วยเหลือแรงงานไทยที่เสียชีวิต โดยให้การช่วยเหลือในการนำศพกับมายังประเทศไทย ส่งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต และให้ความรู้ในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอย่างถูกต้องแก่แรงงานที่ทำงานอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ แรงงานไทยที่ประสงค์จะไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ต้องดำเนินการผ่านกรมการจัดหางานเท่านั้น เพราะ ถ้าหากแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานในลักษณะผิดกฎหมายจะไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายท้องถิ่น และมักประสบปัญหาการถูกหลอกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้า และถูกกดขี่จากนายจ้างให้ทำงานหนัก เมื่อเจ็บป่วยต้องรับการรักษาพยาบาล แรงงานผิดกฎหมายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยที่มีจำนวนสูงมากจากโรงพยาบาล ซึ่งหากเสียชีวิตต้องมีค่าบัตรโดยสารเครื่องบินหรือค่าจัดการขนส่ง ศพกลับประเทศไทยด้วย โดยค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลในสาธารณรัฐเกาหลีถือว่าสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 
          ทั้งนี้ รมว.แรงงาน ได้เน้นย้ำว่า “การดูแลแรงงานไทยทั้งในและต่างประเทศ ต้องทำงานแบบบูรณาการข้ามหน่วย ข้ามประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลช่วยเหลือได้อย่างรอบด้านและรวดเร็ว” นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
14 ธันวาคม 2560
TOP