Skip to main content

“บิ๊กอู๋” เจรจาชื่นมื่น ไทย – กัมพูชาเดินเครื่องพิสูจน์สัญชาติแรงงานเต็มสูบ มั่นใจเสร็จทัน 30 มิ.ย.61

รายละเอียดเนื้อหา

           รมว.แรงงานและคณะ หารือข้อราชการด้านแรงงานกับนายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E.ITH SAMHENG) รมว.แรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผลเจรจาสองฝ่ายชื่นมื่น ทางการกัมพูชายินดีเพิ่มชุดโมบาย เจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่เหมาะสม เพิ่มศูนย์ฯ จ.ปทุมธานี จ.นนนทบุรี พร้อมย้ายศูนย์ จ.สงขลา มาตั้ง จ.ชลบุรี และย้ายศูนย์ฯ กรุงเทพมหานคร มาตั้ง จ.สมุทรปราการ ร่วมมือดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน ทัน 30 มิ.ย.61 เพื่อแรงงานได้ประโยชน์จากสิทธิให้การคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงาน
Preview

Download Images

           พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือข้อราชการกับ นายอิทธิ์ ซัมเฮง (H.E.ITH SAMHENG) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมด้วย ซึ่งมีประเด็นสำคัญของการเจรจาหารือในครั้งนี้ อาทิ สถานการณ์การพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา การประเมินความสำเร็จในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการการบริหารจัดการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว ความคาดหวังของกระทรวงแรงงาน และการขอความร่วมมือดำเนินการร่วมกันของ 2 ฝ่าย เพื่อสิทธิประโยชน์ของแรงงานกัมพูชาที่จะได้รับการดูแลคุ้มครองในการทำงานตามมาตรฐานสากลและสร้างรายได้ส่งกลับประเทศ
          สำหรับผลการเจรจาหารือเพื่อเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาระหว่างทางการไทย-กัมพูชาในครั้งนี้ เป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพ กัมพูชา ยินดีที่จะเพิ่มชุดโมบายและเจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่เหมาะสม ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติออกไปจนถึง 30 มิถุนายน 2561 เพิ่มศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานอีก 2 แห่ง ได้แก่ จ.ปทุมธานี และ จ. นนทบุรี และย้ายศูนย์ 2 แห่ง จาก จ.สงขลา มาตั้ง ณ จ.ชลบุรี และจาก กรุงเทพมหานคร มาตั้ง ณ จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาทั้งหมดจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ซึ่งจะมีระยะเวลา 120 วัน ในการดำเนินการ โดยแผนดำเนินการดังกล่าวจะสามารถให้บริการแรงงานได้วันละ 4,000 คน
          ทั้งนี้ ปัจจุบันแรงงานกัมพูชาที่ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ 595,986 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 197,799 คน เหลือแรงงานที่ต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ 398,187 คน ซึ่งการหารือของทั้งสองประเทศในครั้งนี้จะสามารถทำให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในความร่วมมือสนับสนุนด้านเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ตามจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชาทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดและแล้วเสร็จทันเวลาภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองตามหลักกฎหมายไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆ ได้อีกด้วย

 

—————————————————

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
13 กุมภาพันธ์ 2561

TOP