Skip to main content

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างงานแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสือสัญญาจ้างงานแรงงานไทย รายละเอียดตามแนบ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์เอกสารแนบ

ขนาด : 118.2 kb
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2024-05-15
TOP