Skip to main content

“ปลัดแรงงาน” ทดสอบระบบการทำงานศูนย์ฯ ต่างด้าว ย้ำ พร้อมเปิดบริการ 24 ก.ค.นี้

รายละเอียดเนื้อหา

           “ปลัดแรงงาน” ตรวจสอบความพร้อมศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว มั่นใจทุกศูนย์ฯ พร้อมให้บริการทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.60) เปิดรับบัตรคิวเวลา 07.30 น ย้ำ “รัฐมนตรีแรงงาน” กำชับเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก มีทางเลือกสามารถแจ้งผ่านระบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทาง
Preview

Download Images

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยว่า ได้รับรายงานจากศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศทั้ง 100 แห่งว่าขณะนี้ทุกศูนย์มีความพร้อมทั้งหมดแล้ว บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (24 ก.ค.60) จะเปิดแจกบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น.
          ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้เน้นย้ำว่าการดำเนินการในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้กำหนดการดำเนินการไว้ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ ขั้นตอนที่ 1) ระหว่าง 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560 กรอกแบบฟอร์มคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมติดรูปถ่ายของลูกจ้าง นำมาส่งที่ศูนย์รับแจ้ง กทม.มี 11 พื้นที่ โดยให้ใครมาส่งก็ได้ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ใบรับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน พร้อมนัดหมาย ขั้นตอนที่ 2) ระหว่าง 8 ส.ค. – 6 ก.ย. 2560 นายจ้างจะต้องพาลูกจ้างไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันความเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ตามใบนัด ขั้นตอนที่ 3) ไปทำเอกสารรับรองตัวบุคคล หรือ CI ซึ่งทางการเมียนมาและกัมพูชาจะส่งเจ้าหน้าที่มาเปิดให้บริการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในประเทศไทย สำหรับลาวจะต้องกลับไปทำพาสปอร์ตที่ประเทศต้นทาง เพื่อมาขอวีซ่าทำงาน ตรวจโรค และขอใบอนุญาตทำงานในพื้นที่การจ้างงาน สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สัญชาติกัมพูชา 4,400 บาท เมียนมา 2,360 บาท และลาว 2,050 บาท
          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า พล.อ. ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันดำเนินกาให้เป็นวาระของกระทรวง จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีช่องทางให้นายจ้างสามารถส่งแบบฟอร์มผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่จำเป็นต้องมาที่ศูนย์ฯ หากไม่สะดวกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหรือมากรอกแบบฟอร์มที่ศูนย์ฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน www.mol.go.th และสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว www.doe.go.th/alien สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1694


—————————————–

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
23 กรกฎาคม 2560

TOP