Skip to main content

ปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’นายจ้างที่มีต่างด้าวผิด กม. ลงทะเบียนได้ถึง 7 ส.ค. นี้ เท่านั้น ส่วนเปลี่ยนนายจ้างสามารถมาทำได้ตลอดเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

        ปลัดแรงงาน เน้นย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างไม่มีเอกสาร ไม่มีใบอนุญาตทำงาน สามารถมาแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวได้ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศทั้ง 100 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2560 ส่วนกรณีเปลี่ยนนายจ้าง หรือจะขอโควต้าใหม่ที่จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ยังสามารถมาทำได้ตลอดเวลาPreview

Download Images

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ณ ศูนย์การค้า IT Square หลักสี่พลาซ่า วันนี้ (26 ก.ค. 60) ว่า “ขอเชิญชวนนายจ้างที่มีลูกจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน ไม่มีเอกสารอะไรเลย ช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะช่วยกันจัดระบบแรงงานต่างด้าว โดยสามารถมาแจ้งได้ที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศทั้ง 100 แห่ง ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งนายจ้างสามารถมายื่นเอกสารที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ว่ามีลูกจ้างอยู่กี่คน แล้วรับใบนัดหลังจากนั้นวันที่ 8 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 ให้นายจ้างพาลูกจ้างมาตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์การเป็นนายจ้าง-ลูกจ้างจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการพิสูจน์สัญชาติจากประเทศต้นทาง การตรวจลงตรา (Visa) การตรวจโรค และการออกใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)เพราะฉะนั้น ช่วงนี้นายจ้างต้องรีบมาจัดการให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับกรณีเปลี่ยนนายจ้างหรือ ขอโควต้าใหม่ที่จะนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ยังสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ได้ตลอดเวลาแต่ไม่ต้องรีบมาดำเนินการในช่วงนี้ เพราะอาจจะเกิดความล่าช้าขึ้นได้”
          “สำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว IT Squareยังไม่พบรายงานปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างใด เจ้าหน้าพร้อมให้บริการอย่างรวดเร็ว สามารถรองรับผู้มาลงทะเบียนได้ 2,000 คน/วัน ส่วนข้อมูลการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้ง 100 ศูนย์ ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – วันนี้ เวลา 14.00 น. มีผู้มาลงทะเบียน นายจ้างกว่า 30,000 คน ลูกจ้างกว่า 100,000 คน ซึ่งจังหวัดที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ เชียงใหม่” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
สมภพ ศีลบุตร ภาพ
26 กรกฎาคม 2560
TOP