Skip to main content

ปลัดแรงงาน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ประเด็น “ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล และค่าจ้างขั้นต่ำ”

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ได้แก่ MONO และ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประเด็น “ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอล และค่าจ้างขั้นต่ำ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

TOP