Skip to main content

ปิดฉากแล้ว แข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เยาวชนตบเท้ารับรางวัล ก่อนเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมลงสนามแข่งขันฝีมืออาเซียน 31 ส.ค.นี้

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (World Skills Thailand 2018) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายในงานว่า ต้องขอแสดงความยินดีกับเยาวชนที่สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันครั้งนี้ ชัยชนะของเยาวชนทุกท่านแสดงถึงความพร้อมในด้านทักษะฝีมือ วินัยการฝึกซ้อม และความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน สำหรับเยาวชนที่มิได้รับรางวัลก็มิได้แสดงว่าล้มเหลวในการแข่งขัน เพราะสิ่งได้รับอย่างแน่นอนนอกจากการแข่งขันก็คือประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ การแข่งขันครั้งนี้จะสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล
Preview

Download Images                    

         ทั้งนี้ เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละสาขา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน จะคัดเลือกเยาวชนที่ชนะเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จะนำไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับหน่วยงานในสังกัดของกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานเอกชนและสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งหลังจากที่เยาวชนผ่านการเก็บตัวฝึกฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีการคัดเลือกตัวแทนเหลือเพียงสาขาละ 2 คน ในประเภทเยาวชน และประเภททีมเยาวชนคัดเลือกเหลือเพียงสาขาละ 1 ทีม ไปแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ด้านรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน มีดังนี้ ประเภทเยาวชน เหรียญทอง 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5,000 บาท ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง 60,000 บาท เหรียญเงิน 30,000 บาท เหรียญทองแดง 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท รวมรางวัลกว่า 2 ล้านบาท ณ อาคาร 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


———————————-


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน – ข่าว/
22 มีนาคม 2561

TOP