Skip to main content

ผู้ช่วยฯ รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และนายชัยชนะ เดชธนบดี จป.ระดับวิชาชีพ ร.อ.ธนะวรรธน์ โอภาสจารุโรจน์ จป.ระดับวิชาชีพ นายปองปรีดา ทองพิเศษ จป.ระดับวิชาชีพ น.ส.ประภัสสร ยอดศรี จป.ระดับวิชาชีพ เป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์สดรายการสถานีประชาชน ประเด็น ชี้แจงผลกระทบจากการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายธีรเดช งามเหลือ นางสาวธิดารัตน์ อนันตรกิตติ เป็นพิธีกรร่วมสัมภาษณ์ และ ในรายการ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

+++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP