Skip to main content

ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​แรงงาน​ ลงพื้นที่ จ.ระนอง สังเกตการณ์​โครงการจ้างเหมาเอกชนออกใบอนุญาตทำงานฯ ของคนต่างด้าว

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่​ 11​ มิถุนายน​ 2567​ นางสาวบุ​ณยวีร์​ ไขว้​พันธุ์​ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวง​แรงงาน​ เข้าร่วมสังเกตการณ์​การตรวจสอบและติดตามด้านสถานที่บริการ สำหรับการจ้างดำเนินงานโครงการจ้างเหมาเอกชนผลิตใบอนุญาตทำงานและให้บริการรับคำขอ และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (Outsourcing Service) ณ​ จังหวัดระนอง

TOP