Skip to main content

“พล.ต.อ.อดุลย์ฯ”กำชับดูแลลูกจ้างโรงงานผลิตถุงมือยาง จ.ตรัง อย่างครบวงจร

รายละเอียดเนื้อหา

               รมว.แรงงาน สั่งการแรงงานจังหวัดตรังประสานหน่วยในสังกัดและเกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือคนงานเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตถุงมือยาง จ.ตรัง อย่างครบวงจร พร้อมรายงานผลให้ทราบ ลูกจ้างต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย สิทธิประกันสังคม ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานและตำแหน่งงานใหม่รองรับ ส่วนสำนักงานแรงงานไทย รมว.แรงงานได้สั่งการให้ สนร.ไทเป รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหวในไต้หวันอย่างใกล้ชิดที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทยอย่างไร
              นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัทไทยกองจำกัดเลขที่ 85 ม.6 ต.ควนธานี อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการผลิตถุงมือยาง เมื่อวันที่ 4 ก.พ.61 นั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้แรงงานจังหวัดเป็นหน่วยหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดประสานการให้ความช่วยเหลือดูแลคนงานอย่างครบวงจรและรายงานผลให้ทราบ เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานตามสิทธิทางกฎหมาย สิทธิประกันสังคม ความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงตำแหน่งงานใหม่รองรับโดยเบื้องต้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังได้เข้าไปหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ แล้ว พบว่า โรงงานมีพนักงานทั้งหมดประมาณ 1,100 คน แยกเป็นพนักงานที่อยู่ในส่วนโกดังสินค้าที่ผลิตแล้วเพื่อเตรียมส่งออกเป็นจุดที่เกิดเพลิงไหม้ประมาณ 200 คน ส่วนที่เป็นการผลิตสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
            นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวสถานประกอบการสามารถใช้มาตรา 75 เข้ามาดำเนินการ ตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 แก้ไขเพิ่มเติม 2551 กรณีเกิดเหตุที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีไฟไหม้หรือน้ำท่วมที่เป็นเหตุฉุกเฉิน นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ อาจจะต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน ให้นายจ้างจ่ายเงินให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างได้รับก่อนที่จะหยุด ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่มีงานให้ลูกจ้างทำงาน ทั้งนี้ สถานประกอบการยังไม่ได้แสดงความประสงค์ว่าจะใช้มาตรา 75 หรือไม่
            พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้สั่งการให้สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กรุงไทเป ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหว ที่อาจจะเกิดผลกระทบกับแรงงานไทยในไต้หวันอย่างใกล้ชิด เบื้องต้นทราบว่ามีแรงงานไทยจำนวน 1 คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหว โดยถูกแผ่นหินแกรนิตหล่นทับที่หลังข้อเท้าขณะทำงานกะกลางคืนขณะนี้ได้รับการรักษาพยาบาลและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้ว


—————————


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
8 กุมภาพันธ์ 2561

TOP