Skip to main content

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ เปิดงาน WorldSkills Thailand 2018 หาเยาวชนมีฝีมือ

รายละเอียดเนื้อหา

          รมว.แรงงาน เปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) เฟ้นหาเยาวชนมีทักษะฝีมือ 28 สาขา สู่การแข่งขันระดับนานาชาติ 

          พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (WorldSkills Thailand 2018) ณ อาคาร 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันนี้ (19 มี.ค. 61) โดยกล่าวภายหลังการเปิดงานว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมด้านฝีมือแรงงาน เพื่อให้แรงงานไทยได้รับการยกระดับฝีมือให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติจึงถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนมีใจรักในอาชีพ และสนใจเข้ารับการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาทักษะฝีมือของตนให้มีมาตรฐานสากล ทุกภาคส่วนมีการตื่นตัวและตระเตรียมกำลังแรงงานฝีมือในประเทศให้พร้อมรับการลงทุนของต่างประเทศ รวมถึงรับมือกับผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยส่งเสริมให้สถานประกอบการไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้แรงงานฝีมือของไทย และร่วมผลักดันให้แรงงานฝีมือของไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศอีกด้วย 
Preview

Download Images

          การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 จะจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 และมีพิธีปิดการแข่งขันฯ วันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 105 – 107 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  เขตบางนา กรุงเทพฯ มีเยาวชนเข้าแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 375 คน แบ่งเป็นกลุ่มสาขาต่างๆ ได้แก่ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร 1.ปูกระเบื้อง 2.เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 3.ก่ออิฐ 4.ไม้เครื่องเรือน 5.ต่อประกอบมุมไม้ 6.เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 7.อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (ประเภททีม) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ 8.จัดดอกไม้ 9.แฟชั่นเทคโนโลยี 10.กราฟิกดีไชน์ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร   11.เทคโนโลยีสารสนเทศ 12.เว็บดีไซน์ กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 13. เมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) 14. เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 15. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 16. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) 17. เทคโนโลยีงานเชื่อม 18. อิเล็กทรอนิกส์ 19. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 20. มาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) 21. ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) 22. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (ประเภททีม) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม 23. แต่งผม 24. เสริมความงาม 25. ประกอบอาหาร 26. บริการอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์ 27. เทคโนโลยียานยนต์ และ 28. สีรถยนต์ รวมทั้งสิ้น 28 สาขา เงินรางวัลสำหรับเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทเยาวชน เหรียญทอง 30,000 บาท เหรียญเงิน 15,000 บาท เหรียญทองแดง 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5000 บาท ประเภททีมเยาวชน เหรียญทอง 60,000 บาท เหรียญเงิน 30,000 บาท เหรียญทองแดง 20,000 บาท และรางวัลชมเชย 10,000 บาท  

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / ดาวนภา เนาวรังษี – ข่าว / สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ / 19 มีนาคม 2561

 
TOP