Skip to main content

รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ขนอม เยี่ยมผู้ฝึกบาร์เทนเดอร์ ยกระดับฝีมือแรงงาน รับท่องเที่ยวเมืองนครฟื้นตัวหลังโควิด

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บาร์เทนเดอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ โดยมี นายไตรรัตน์ ชุ่มรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวพัจนภา วงศ์วรชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม ร่วมต้อนรับ พล...นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ชลนภา รีสอร์ท ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
          นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่าน พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะในวันนี้ ผมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บาร์เทนเดอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง
          สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร บาร์เทนเดอร์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ ชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้(SEC) รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้บูรณาการร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมท่องเที่ยวขนอม ผู้ประกอบกิจการ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตร บาร์เทนเดอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีทักษะ ความรู้ด้านการผสมเครื่องดื่ม ตลอดจนสามารถประยุกต์เมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้แปลกใหม่และความหลากหลาย โดยมีผู้ประกอบกิจการ และพนักงาน ของโรงแรมที่พัก และ ร้านอาหาร เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
27 พฤษภาคม 2565

TOP