Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง ‘โฆษกแรงงาน’ รับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากบริษัท เอสซีจี (ไทยแลนด์) จำกัดส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงาน รับมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 200 ชุด จากคุณสรายุทธ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เอสซีจี (ไทยแลนด์) จำกัด และคณะ บริเวณโถงด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำสิ่งของมอบให้กระทรวงแรงงานบรรจุถุงยังชีพนำไปส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
8 พฤศจิกายน 2565

TOP