Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง โฆษก นำทีมทาสีผนังกำแพง เสริมทัพ ‘สตรีทอาร์ต คิงภูมิพล’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงกรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทาสีผนังกำแพง พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดการทาสี โครงการ สตรีทอาร์ต คิงภูมิพล ศิลปะแห่งรักและศรัทธา มหาราชาภูมิพล โดยมี พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ และทหารเรือ ให้การต้อนรับ ณ บริเวณผนังอาคารแบดมินตัน กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

          นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ มูลนิธิยังมีเรา โครงการ Street Art King Bhumibol ของทีมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี ครูอะไหล่ เป็นหัวหน้าทีมวาดนั้น เพื่อร่วมกันผลักดันความฝันที่อยากจะเห็นภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 เกิดขึ้นทั่วประเทศ และท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ความสำคัญกับโครงการดังกล่าวที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทยทั้งชาติ จึงได้มอบหมายให้ดิฉันร่วมเป็นคณะทำงานโครงการนี้ด้วย

          นางเธียรรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้ที่จังหวัดชลบุรีเป็นการทาสีผนังกำแพง พร้อมทั้งเก็บรายละเอียดการทาสี กระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนโครงการ สตรีทอาร์ต คิงภูมิพล ศิลปะแห่งรักและศรัทธา มหาราชาภูมิพล ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน กับ มูลนิธิยังมีเรา สถานีข่าวท็อปส์นิวส์ และ ทีมงานสตรีทอาร์ต คิงภูมิพล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครแรงงาน และเครือข่ายจิตอาสากระทรวงแรงงาน และประชาชน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงษ์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักการให้ แบ่งปัน มีความเสียสละ มีเมตตาต่อผู้อื่น และทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ได้เปิดฝึกอบรมโครงการ “สตรีทอาร์ต คิงภูมิพล” หลักสูตรสาขาช่างสีอาคารระหว่างวันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 2565 ให้กับอาสาสมัครแรงงาน ชาวบ้าน และทหารที่กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการทาสีผนังอาคาร ทักษะการโป๊วกำแพง การซ่อมแซมรอยร้าวบางส่วน ก่อนที่ลงสีรองพื้นและทาสีจริงที่พื้นผนังกำแพง เพื่อเตรียมความก่อนสำหรับกิจกรรมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ สำหรับโครงการนี้ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 14 จังหวัด ที่เหลืออีก 63 จังหวัดจะทยอยดำเนินการให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัดต่อไป

+++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

12 พฤศจิกายน 2565

TOP