Skip to main content

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ รับมอบปลากระป๋องจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน นำไปช่วยเหลือแรงงานจากผลกระทบโควิด-19

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) รับมอบผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง จากคุณศรัณย์ รัตนรุ่งเรืองชัย ผู้จัดการทั่วไป และคุณพรรณวดี ชัยสายัน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 กระป๋อง ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงานเพื่อให้กระทรวงแรงงานนำไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
          นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ฝากขอบคุณผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปเป็นอย่างมาก ที่ร่วมแรงร่วมใจกับภาครัฐและกระทรวงแรงงานด้วยดีเสมอมา และในวันนี้ยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบในวันนี้กระทรวงแรงงานจะนำไปส่งมอบเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ก้าวข้ามสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2565

TOP