Skip to main content

รมว.แรงงาน“พิพัฒน์”มอบผู้ช่วยฯ“สิรภพ”หารือกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น และพบปะผู้ประกอบการไทย

รายละเอียดเนื้อหา

  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าพบหารือกับคุณเทสซา ซัลลิวัน (Tessa Sullivan) กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ นครเมลเบิร์น รองนายกเทศมนตรีเมลเบิร์น สมาชิกสภานครเมลเบิร์น ประธานสมาคมหอการค้าไทยในออสเตรเลีย ณ สำนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์ ซึ่งจากการหารือกับผู้ประกอบการไทย ในเมลเบิร์นที่มีแรงงานไทยทำงานในบริษัท โดยผู้ประกอบการต่างชื่นชมแรงงานไทยว่ามีความขยัน รู้จักพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

TOP