Skip to main content

รมว.แรงงาน“พิพัฒน์”เจรจา ผู้ช่วย รมว.ต่างประเทศออสเตรเลีย กระชับความร่วมมือหวังส่งออกแรงงานไทยไปแดนจิงโจ้

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวอาจารี ศรีรัตนบัลล์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ได้เข้าพบเพื่อหารือกับฮอน ทิม วัตต์ (Hon Tim Watts) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออสเตรเลีย ณ สำนักงานกระทรวงการต่างประเทศ ประจำรัฐวิคตอเรีย เกี่ยวกับการขยายตลาดแรงงานไทยในออสเตรเลีย

  ในการนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้ผมและคณะขอขอบคุณท่าน ฮอน ทิม วัตต์ ที่เปิดโอกาสให้เข้าพบและหารือข้อราชการด้านแรงงาน ซึ่งสิ่งที่กระทรวงแรงงานต้องการให้รัฐบาลออสเตรเลียได้พิจารณาช่วยผลักดันให้แรงงานไทยสามารถเข้ามาทำงานในออสเตรเลียได้ โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตร ซึ่งคนไทยมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ แรงงานไทยยังมีความสามารถด้านงานก่อสร้าง งานช่างเชื่อม ซึ่งจากการที่ได้พบหารือ
กับผู้ประกอบการที่เมืองดาร์วินนั้น เราได้รับทราบว่าแรงงานในภาคเกษตรไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับแรงงานที่ทำงานในภาคอื่น ๆ แต่แรงงานสามารถทำงานได้หากมีทักษะและความสามารถในการใช้เครื่องมือทางการเกษตร

  ด้าน ฮอน ทิม วัตต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ออสเตรเลีย กล่าวว่า ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะนำประเด็นดังกล่าวไปนำเรียนให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ รวมถึงรัฐมนตรีด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งขณะนี้ออสเตรเลียอยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการจัดหาแรงงานให้เพียงพอกับความต้องการของนายจ้าง นอกจากนี้ ที่ผ่านมาไทยกับออสเตรเลียยังมีความสัมพันธ์ร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ Work and Holiday Visa” ซึ่งเป็นโครงการในความร่วมมือของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราว ในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 2,000 คน โดยอาจจะพิจารณาเพิ่มจำนวนของ Work and Holiday Visa ในอนาคต

TOP