Skip to main content

รมว.แรงงาน บรรยายพิเศษนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 71

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับการเรียนเชิญจาก พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๗๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่จะสำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Preview

Download Images


———————–


กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
10 มกราคม 2561

 

TOP