Skip to main content

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์แรกรับฯ และด่านตรวจคนหางาน จ.หนองคาย

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 3 ธันวาคม 2566 เวลา 10.40 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย

————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP