Skip to main content

รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าการจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567/Labour Minister Joins 36th National Occupational Health and Safety Event 2024 Meeting to Listen to Progress Updates

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมรับฟังรายงานความคืบหน้าการจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2567 และรับฟังกำหนดการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมี นายเอกชาติ นาคาไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

  On April 19, 2024, at 09.30 hours, the Labour Minister, Mr. Phiphat Ratchakitprakarn, chaired the meeting and listened to reports on the progress of the 36th National Occupational Health and Safety Event 2024 and listened to the schedule for organizing occupational safety and health events in the region. The meeting provided operational policies to administrators of the Thailand Institute of Occupational Safety and Health (Public Organization). The Deputy Director of Administration and Acting Director of the Thailand Institute of Occupational Safety And Health (Public Organization), Mr. Ekkachat Nakachai, and the delegation attended the meeting at the Labour Minister’s meeting room, 6th floor, Ministry of Labour.

TOP