Skip to main content

รมว.แรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

รายละเอียดเนื้อหา

             วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงแรงงาน ได้แก่ พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร ด้านหน้าอาคารกระทรวงแรงงาน พระพุทธชินราช ด้านหน้าอาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาลพระภูมิชัยมงคล ด้านหน้าอาคาร Smart Job center ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ด้านหน้าอาคาร Smart Job center โดยมีผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ ณ กระทรวงแรงงาน
Preview

Download Images

——————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
30 พฤศจิกายน 2560

TOP