Skip to main content

รองปลัดฯ รับมอบหนังสือจากผู้นำแรงงานกลุ่มเดลต้าอีเลคโทรนิคส์ฯ กรณีข้อพิพาทแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566  เวลา 10.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือพร้อมรับมอบหนังสือจากกลุ่มสหภาพแรงงาน บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย นายมานะ จุลรัตน์ ประธานสหภาพแรงงานกลุ่มเดลต้าอีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะ ที่ได้มายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กรณีข้อพิพาทแรงงานและการปรับขึ้นค่าจ้างรายวันของซับคอนแทรค เพื่อให้กระทรวงแรงงานดำเนินการเร่งรัดช่วยเหลือ โดยเฉพาะการเจรจาระหว่างนายจ้างที่ขอให้นายจ้างส่งผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจมาเจรจา เพื่อให้การหารือมีความคืบหน้าและให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดต่อไป โดยมี คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1 ธันวาคม 2566
 
TOP