Skip to main content

รองอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ญี่ปุ่น เข้าพบ รองปลัดแรงงาน หารือข้อราชการ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (23 ส.ค. 60) เวลา 09.30 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mr. Junichi wada ที่ปรึกษารัฐมนตรีและรองอธิบดีกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายความร่วมมือด้านแรงงาน ประเด็นการประเมินทักษะ รวมถึงทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยานยนต์ ณ ห้องรับรองปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน 
 Preview

Download Images

+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
23 สิงหาคม 2560
TOP