Skip to main content

สนร.บรูไน เยี่ยมแรงงานไทย บริษัท GHK Motors Sdn Bhd

รายละเอียดเนื้อหา

     

    

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน  2567  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เยี่ยมบริษัท GHK Motors Sdn Bhd ตั้งอยู่ ณ Km2, Perindustrian Complex Beribi, Jalan Gadong, Bandar Seri Begawan BE3978 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ศูนย์บริการในการจำหน่ายรถยนต์ และ ศูนย์บริการ ซ่อม เปลี่ยน-ถ่าย น้ำมันเครื่อง บริษัทนี้มีแรงงานไทย 1 คน ตำแหน่งช่างทั่วไป  ได้รับคำชื่นชมจากนายจ้าง ว่ามีฝีมือและมีความรับผิดชอบในการทำงานดี โดยแรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ที่พึ่งได้รับ ครบถ้วน มีสุขภาพแข็งแรงทุกคน ทั้งนี้สนร.บรูไน ได้กำชับให้แรงงานไทยปฏิบัติตัวตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

TOP