Skip to main content

สนร.บรูไน เยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Readymix Concrete

รายละเอียดเนื้อหา

  

   

   

             เมื่อวันที่  13 กันยายน  2566  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)   พร้อมทีมงาน สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เยี่ยมบริษัท บริษัท Readymix Concrete (Kilanas Plant) ตั้งอยู่ ณ Simpang 41, Jalan Kilanas, Bandar Seri Begawan BE1318  ประกอบกิจการ จำหน่วยคอนกรีตผสมเสร็จ โดยมีแพล้นผสมคอนกรีต และรถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ  มีแรงงานไทยทำงานที่นี้    2 คน เป็นพนักงานขับรถส่งคอนกรีต และควบคุมรถตัก  จากการสอบถาม แรงงานไทยมีสุขภาพแข็งแรงดี ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานของบรูไน ครบถ้วน จากข้อมูล HR ของบริษัทแจ้งว่า แรงงานไทยทั้ง 2 คน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี อีกทั้งทางบริษัท ยังคงต้องการแรงงานไทยในสาขาช่างเชื่อม ช่างซ่อมเครื่องยนต์  ทั้งนี้ สนร.บรูไน ได้ให้คำแนะนำการจัดหาแรงงานผ่านภาครัฐ อีกทั้งได้กำชับแรงงานไทยให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมายแรงงานของประเทศบรูไน   ต่อไป    

TOP