Skip to main content

สนร.บรูไน เยี่ยมแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

     

     

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2567  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เยี่ยมบริษัท UPSCRAP SDN BHD  ตั้งอยู่ ณ Lot 12179, Kg. Kilanas Kawasan Perindustrian Kampong Mulaut Simpang 41, Jalan Kilanas Mulaut KM 10, Jalan Tutong BF2520  ประกอบกิจการเกี่ยวกับ รับซื้อ-ขาย เหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก บริษัทนี้มีแรงงานไทย ในตำแหน่งคนงานทั่วไป 4 คน ได้รับคำชื่นชมจากนายจ้าง ว่ามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และ สนร.บรูไน ได้ดูห้องพักของแรงงานไทย ที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำ ซึ่งอยู่บริเวณเดียวกันกับที่ทำงาน ซึ่งนายจ้างจัดไว้ให้ จากการสอบถามแรงงาน แรงงานทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความพึ่งพอใจในสิทธิประโยชน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่นายจ้างจัดให้ ทั้งนี้ นายจ้างยังมีความต้องการแรงงานไทย ในสาขา ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง สนร.บรูไน ได้ให้คำแนะนำและให้เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการต่อไป ทั้งได้กำชับให้แรงงานไทยปฏิบัติตัวตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

TOP