Skip to main content

สนร.เกาสง ร่วมกิจกรรมงานบุญฉลองกฐินสามัคคีและพิธีมอบรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ณ วัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน

รายละเอียดเนื้อหา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  วัดพุทธบารมี ณ เมืองไถหนาน ไต้หวันได้จัดงานบุญฉลองกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยเชิญนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี และนางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง ผู้อำนวยการ สนร.เกาสง พร้อมทีมงาน สนร.เกาสงทุกคน ร่วมกิจกรรมงานบุญฉลองกฐินสามัคคีในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แรงงานไทย นักเรียนนักศึกษาไทย ตลอดจนประชาชนไต้หวัน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน  ในโอกาสนี้ได้เชิญนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย มอบโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ในพื้นที่รับผิดชอบของสนร.เกาสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ นายธนวัฒน์ ดีไว และ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ นางพีรยา ซู ด้วย

TOP