Skip to main content

สนร.ไทเป ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นครนิวไทเป เพื่อหารือและร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานไทย

รายละเอียดเนื้อหา

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 น.ส ประภาวดี แก้วศิริพงษ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวนิพัทธา ไชยพัฒน์ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนายชิงชัย สิริรัชวงษ์ ผู้ช่วยดำเนินการด้านการส่งเสริมการจ้างงานในต่างประเทศ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง นครนิวไทเป เพื่อหารือและร่วมกันแก้ปัญหาแรงงานไทย  จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1.กรณีแรงงานขายบัตร ATM โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้ตกเป็นผู้ต้องหาความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดหรือให้ความช่วยเหลือแก๊งมิจฉาชีพในการหลอกลวงหรือฟอกเงิน ซึ่งเป็นโทษหนัก และจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน หลังพ้นโทษแล้วถูกส่งกลับประเทศ ซึ่งแรงงานไทยจำนวนมากที่ไม่ทราบข้อมูลการหลอกลวง เสี่ยงตกเป็นเหยื่อได้ง่าย

2. แรงงานหลบหนีนายจ้าง โดยหลงเชื่อคำโฆษณาที่โพสต์ในสื่อโซเชียลหรือคำชักชวนของนายหน้าเถื่อนที่อาศัยสื่อโซเซียลมีเดีย

ซึ่งจากการหารือทั้งสองฝ่าย จะร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้แรงงานตระหนักถึงบทลงโทษของการขายบัตร ATM

โดยรู้เท่าไม่การณ์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือมิจฉาชีพในการหลอกลวงหรือฟอกเงิน และอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่โพสต์ในสื่อโซเชียลหรือคำชักชวนของนายหน้าเถื่อนที่อาศัยสื่อโซเซียลมีเดีย ชักชวนคนไทยมาทำงานโดยอาศัยมาตราการฟรีวีซ่าเดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน รวมทั้งประสานข้อมูลเบาะแสการโฆษณารับสมัครแรงงานผิดกฎหมาย นอกจากนี้ทั้งสองฝ่าย ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในอนาคตร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ

อาทิ การบูรณาการตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในสถานประกอบการเพื่อให้ความรู้แก่แรงงานไทย ลดปัญหาการหลบหนี การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้แรงงานไทยมีความรู้ ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้นายจ้างและส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยในในระยะยาวต่อไป

TOP