Skip to main content

สัมภาษณ์งาน ช่างประกอบ มาทำงานในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

     

     

     

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แรงงานไทยที่สมัครเข้ามาทำงาน ณ บริษัท Adinin Works & Engineering SDN BHD ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การสร้าง ซ่อม แท่นขุดเจาะน้ำมัน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตำแหน่ง ช่างประกอบ (Marker Fitter) โดย ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และติดต่อแรงงาน หลังจากที่สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้แจ้งความประสงค์ของบริษัทฯ ในการจัดหาคนหางานฯ   ทั้งนี้ บริษัทจะประชุมหารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป  โดยใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ แล้วแจ้งผลผ่านมายังสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP