Skip to main content

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 14

รายละเอียดเนื้อหา

  วันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ร่วมกับผู้แทนกระทรวงยุติธรรม

  โดยมีหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการTO BE NUMBER ONE เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินเยาวชนฯ ณ เจเจ ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

TOP