Skip to main content

โฟร์แมนไทย ฝีมือดี ในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

         

                       เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เยี่ยมไซต์งานก่อสร้างของบริษัท KSAKB CONSTR AND ENG บริเวณ UNIT 8 3RD FLR BLK V SETIA, KENANGAN COMPLEX KG KIULAP GADONG, BRUNEI MUARA BE 1518 ประกอบกิจการ รับงานก่อสร้างฯ โดยขณะที่ไปเยี่ยมเป็นไซต์งานบ้านจัดสรร  มีแรงงานไทยที่บริษัทนี้ 2 คน เป็น โฟร์แมน 1 คน และแรงงานทั่วไป 1 คน แรงงานไทยทั้ง 2 คน มีสุขภาพแข็งแรง ได้รับสิทธิพึ่งได้ตามกฎหมายแรงงาน ครบถ้วน ทั้งนี้ สนร.บรูไน ได้กำชับให้แรงงานไทยปฏิบัติตัวตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

TOP