Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สวัสดิการแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุมได้พิจารณา คำร้องตามมาตรา 120 (การย้ายสถานประกอบกิจการ) ของนายจ้างบริษัท บีการ์ด จำกัด ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP