Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ มอบนโยบายแก่อาสาสมัครแรงงาน จ.เพชรบุรี ฟันเฟืองสำคัญนำบริการแรงงานสู่ชุมชน

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี นางสาวจามรี อนุรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี นางสาวราตรี จุลบุตร หัวหน้าสำนักปลัด และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวน 93 คน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดย นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน มีภารกิจในการบริหารจัดการด้านแรงงาน ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาประเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านแรงงานแก่ประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกที่สำคัญในการเชื่อมประสานการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ดิฉันต้องขอขอบคุณและชื่นชม อาสาสมัครแรงงานทุกท่านที่มีความเสียสละ มีความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน จนสามารถนำภารกิจด้านแรงงานไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนจนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ขอให้ทุกท่านสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้น และปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ” นางธิวัลรัตน์ กล่าวท้ายสุด

          ทั้งนี้ อาสาสมัครแรงงาน เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านการประสานงาน ด้านการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในระดับพื้นที่อีกด้วย

TOP