Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกฯ “ย้ำ” ก.แรงงาน รับ 5 ข้อเรียกร้อง พิจารณาดำเนินการทั้งหมด

รมว.แรงงาน ปิดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ

“May Day…ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower” เสวนาวิชาการก่อนวันแรงงาน ‘๖๐

สัปดาห์ความปลอดภัยฯ นิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ก.แรงงาน เพิ่ม ขยายสิทธิผู้ประกันตน ม.๔๐

ก.แรงงาน จัดเสวนา “May Day… ความหวังของแรงงานจาก Manpower สู่ Brainpower”

ก.แรงงาน หารือ ILO อนุสัญญาแรงงานบังคับและพิธีสาร

107033
TOP