Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน แก้ปัญหาขาดแรงงานภาคเกษตร

“บิ๊กบี้” ลงพื้นที่แม่สอด ออกบัตร E-work Permit เป็นแห่งแรก

“บิ๊กบี้” ลงพื้นที่แม่สอด ออกบัตร E-work Permit เป็นแห่งแรก

รมว.แรงงาน ร่วมพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

ก.แรงงาน ประชุมนโยบายด้านกฎหมายกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2560

“บิ๊กบี้” เร่งรัดขับเคลื่อนแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

ก.แรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

3069
TOP