Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ

การกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการทรูวิชั่นส์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องไทยธรรม

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ

38148
TOP