Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ จำนวน 20 กล่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา สั่งซื้อน้ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิทยากรผู้นำการออกกำลังกาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38149
TOP