Skip to main content

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

37185
TOP