Skip to main content

การจ่ายเงินเดือนช่วงการกักตัว

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม การจ่ายเงินเดือนช่วงการกักตัว

Tagged: 

 • This topic has 202 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 4 months ago by  Saithorng.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 203)
 • Author
  Posts
 • #231675
  สนชัย 231675

  เนื่องจาก นั่งรถรับส่งบริษัทคันเดียวกันกับพนักงานที่ติดเชื้อ
  แต่ได้รับการตรวจเชื้อแล้วผลไม่ติด
  แต่บรษัทสั่งให้กักตัวดูอาการอีก 14 วัน
  บริษัทให้ไปขอรับเงินเดือน 50% จากประกันสังคม
  กรณีนี้ไม่เป็นธรรมกับพนักงานหรือปล่าวครับ
  ในเมื่อพนักงานไม่ได้ทำผิดอะไร

  #231719
  labourqa
  Moderator
  231719

  เรียน คุณสนชัย
  1. กรณีที่บริษัทมีคำสั่งให้ลูกจ้างกักตัว เป็นคำสั่งให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง ถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างเป็นการขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ของลูกจ้างไม่ได้ กรณีนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
  2. กรณีที่บริษัทให้ลูกจ้างไปขอรับเงินเดือน 50% จากสำนักงานประกันสังคม บริษัทสามารถทำได้เมื่อลูกจ้างที่มีความเสี่ยงเพราะใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ หรือที่ทำงานมีผู้ติดเชื้อ โดย “แพทย์” หรือ “เจ้าหน้าที่สาธารณสุข” ออกเอกสารให้ลูกจ้างกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ปัญหาว่านายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ คำตอบคือ นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง เพราะเป็นกรณีที่ถือว่ามี เหตุสุดวิสัย ที่ตัวลูกจ้างเองไม่สามารถมาทำงานได้ และเมื่อมีเหตุสุดวิสัย(เพราะกักตัว) ก็เข้าเกณฑ์ที่จะไปขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน แต่ทั้งนี้รวมกันต้องไม่เกิน 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในรอบ 15 เดือนที่ผ่านมาท่านต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านทำงานอยู่ หรือสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546 ในวันเวลาราชการ และหากท่านไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำร้อง หรือยื่นคำร้องผ่านทางระบบออนไลน์ที่ https://eservice.labour.go.th

  #231744
  สนชัย 231744

  ขอบคุณครับ สำหรับคำตอบ
  มีประโยชน์มาก

  #231751
  labourqa
  Moderator
  231751

  ด้วยความยินดีค่ะ

  #234529
  อรทัย 234529

  ขอสอบถามค่ะ

  พนักงานเรือ ต้องกักตัวช่วงที่รอลงเรือ และต้องกักตัวช่วงที่ขึ้นเรือ นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนหรือไม่ค่ะ พนักงานเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ไม่ใช่พนักงานประจำค่ะ

  #234561
  labourqa
  Moderator
  234561

  สอบถามเพิ่มเติมค่ะ 1. พนักงานเรือเป็นเรือประเภทใดคะ เรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ เรือบรรทุกสินค้าในประเทศ หรือเรือประมง
  2. คำสั่งที่สั่งให้กักตัวเป็นคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ หรือว่าคำสั่งของนายจ้าง
  สาเหตุที่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะ เช่น กรณีเรือประมง หรือเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศ จะไม่อยู่ภายใต้กฏหมายประกันสังคมค่ะ
  กรณีคำสั่งให้กักตัวหากเป็นคำสั่งของหน่วยงานราชการเพื่อเป็นมาตราการในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิท-19 และลูกจ้างอยู่ในระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยแก่ผู้ประกันตนในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน พิจารณาจ่ายตาม”กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563″ โดยนายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ และรับรองกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยได้ให้ผู้ประกันตนได้ โดยติดต่อ 1506 แต่หากเป็นกรณีที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างกักตัว เพื่อประโยชน์ของนายจ้างฝ่ายเดียว นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างค่ะ

  #234575
  อรทัย 234575

  มีทั้งเรือที่วิ่งภายในประเทศ และวิ่งระหว่างประเทศค่ะ

  #237099
  ชรัลสรณ์ 237099

  กรณีพนักงานสุ่มเสี่ยงแต่ไม่ยังไม่รู้ว่าป่วยหรทอเปล่า บริษัทสั่งให้หยุดงาน แล้วให้พนักงานใช้สิทธิลาพักร้อนเพื่อรอดูอาการ นายจ้างสามารถสั่งให้เราใช้สิทธได้หรอคะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ

  #237233
  labourqa
  Moderator
  237233

  เรียนคุณชรัลสรณ์
  กรณีลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด เนื่องจากใกล้ชิดผู้ป่วย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างหยุดงานเพื่อกักตัวดูอาการได้ โดยใช้สิทธิต่างๆ ที่มีเช่น ลากิจ พักร้อน เพื่อที่จะได้รับค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวครับ

  #237541
  ็Hiro 237541

  ในช่วงกักตัว 14 วันที่มีวันหยุดปกติและขัตฤกษ์
  ให้นับรวมว่าเป็นวันลาเพื่อเขียนลาป่วยด้วยหรือครับ
  แบบนี้ถ้าให้เขียนรวมวันเหล่านี้ด้วยคือจะโดนหักเงินครับ
  ถือว่าลาป่วยเกิน 30 วัน ทางบริษัทแจ้งมาแบบนี้

  #238042
  รุ่งตะวัน 238042

  รบกวนสอบถามค่ะ กรณีลูกจ้างเป็นกลุ่มเสี่ยงมีข้างห้องติดโควิด แล้วทำการกักตัวเอง โอยนายจ้างไม่ได้สั่ง
  อยากทราบว่าบริษัท ต้องจ่ายค่าแรงและเบี้ยขยันไหมค่ะ

  #238580
  ชัยพร บุญพรหม 238580

  ไม่ติดโควิด19 เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขสั่งกักตัว14วัน ครบแล้วแพทย์สั่งกักตัวเพิ่มอีก14วัน (มีเอกสารทั้ง2กรณี) แจ้งเบิกเหตุสัดวิสัย สปส.E-service รับแจ้งได้ไม่เกิน14วัน(ถ้าแจ้งเกินส่งเข้าระบบไม่ได้) โทรสอบถามฝ่ายประโยชน์ สปส.บอกว่าจ่ายได้ไม่เกิน14วัน(ถ้าติดเชื้อจ่ายไม่เกิน90วัน) คำถามคือ ส่วนที่เกินสามารถรับได้ที่ไหน(ลูกจ้างรายวัน) รบกวนตอบเข้า e-mail ให้ด้วยครับ จะรอคำตอบ

  #238581
  labourqa
  Moderator
  238581

  เรียน คุณ ็Hiro 237541 การลาป่วยนายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วันทำงาน ดังนั้น วันหยุดจะไม่นับรวมอยู่ด้วยค่ะ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอคำปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีให้เลือกหลายช่องทาง ดังนี้
  1. สายด่วน 1546
  2. สายด่วน 1506 กด 3
  3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพมหานครพื้นที่ ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หรือหากท่านมีความประสงค์จะยื่นคำร้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ตาม Link นี้ https://eservice.labour.go.th/

  #238584
  labourqa
  Moderator
  238584

  เรียน คุณ รุ่งตะวัน 238042 และชัยพร บุญพรหม 238580 กรณีลูกจ้างกักตัวเพื่อความปลอดภัย โดยนายจ้างไม่ได้สั่ง นายจ้างและลูกจ้างสามารถเจรจากันและเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือลูกจ้างจะใช้สิทธิอย่างอื่นที่มีก็ได้ค่ะ เข่น หยุดพักผ่อน ลากิจ หรือลาโดยไม่ขอรับค่าจ้าง (leave with out pay) หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอคำปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีให้เลือกหลายช่องทาง ดังนี้
  1. สายด่วน 1546
  2. สายด่วน 1506 กด 3
  3. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพมหานครพื้นที่ ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ หรือหากท่านมีความประสงค์จะยื่นคำร้อง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ตาม Link นี้ https://eservice.labour.go.th/

  #238738
  กฤชวรรณ 238738

  กักตัว14วันประกันสังคมจ่าย14วันเลยรึป่าวคะ กรณีฐานค่าแรง15000 จ่าย250/วัน รายวั
  นค่าแรง 350 จ่าย175บาท/วันใช่ป่าวคะ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 203)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP