Skip to main content

ต่างประเทศ

สนร.ญี่ปุ่นจัดปฐมนิเทศให้ผู้ฝึกงาน IM Japan

สนร.ญี่ปุ่นพบปะหารือกับผู้แทนองค์กรรับ JPC Cooperative Society

สนร.ญี่ปุ่นร่วมให้การต้อนรับประธานมูลนิธิ FWEAP

สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี

สนร. สิงคโปร์ เยี่ยมผู้ช่วยทำงานบ้าน

32091
TOP