Skip to main content

ต่างประเทศ

สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมหอพัก Kranji Lodge 1

สนร. สิงคโปร์ จัดอบรม อสร. รุ่นที่ 13

มาเลเซียขยายระยะเวลาโครงการนิรโทษกรรมแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

สนร.ญี่ปุ่น หารือร่วมกับสถานทูตบังคลาเทศ

สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กร Hataraku Ten Mate

สนร.ญี่ปุ่น หารือองค์กร NCS

สนร.ญี่ปุ่นหารือการจัดส่งผู้ฝึกงานกับบจง.ไทย พัฒนา เวิลด์ไวด์

62657
TOP