Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดแรงงาน ประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

รมว.แรงงาน บันทึกเทปสกู๊ปการจ้างงานผู้สูงอายุ

ก.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘จังหวัดจันทบุรี’

รมว.แรงงาน ร่วมงาน ‘วันคล้ายวันสถาปนา 27 ปี กพร.’

ก.แรงงาน รับข้อเสนอการปรับค่าจ้างที่เป็นธรรม

สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย เข้าพบ ปลัดแรงงาน

บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่เคาะ 46 จว.ไม่ขอขึ้น นัดใหม่ ปลายเม.ย.นี้

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ประกันสังคม

ก.แรงงาน ประชุม ‘ติดตามการใช้งบ 62 สป.รง.’

706
TOP