Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลัดแรงงาน ‘ย้ำ’ ก.แรงงาน คุ้มครองแรงงานรับใช้ในบ้าน ตามหลักสากล

รัฐจัดสรรงบปี 61 มุ่งพัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

ก.แรงงาน วางกรอบจัดหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑

รมว.แรงงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗

ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการ ปี ๖๐

รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔

76316
TOP