Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ‘ประชุม’ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ

รมว.แรงงาน เปิดศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน จ.เชียงใหม่

ก.แรงงาน สร้างสุขวันเด็ก ๖๒

ก.แรงงาน ประชุมขับเคลื่อนงานจิตอาสากระทรวงแรงงาน

‘รมว.แรงงาน’ ร่วมงาน ’วันชาติเมียนมา’

113373
TOP