Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน รับหนังสือ 7 ข้อเรียกร้อง จาก คสรท.

รมว.แรงงาน พบปะกลุ่มผู้สูงอายุ เสริมอาชีพแรงงานนอกระบบภาคอีสาน

EJF เข้าพบ รองปลัดแรงงาน หารือข้อราชการ

ประชุมคณะกรรมการค่าจ้าง

76317
TOP