Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

‘บิ๊กบี้’ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย เพิ่มพลังการทำงาน

‘บิ๊กบี้’ สั่ง ‘ฟัน’ ขรก. ทุจริต

รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสิงหเดช ชูอำนาจ เข้าร่วมงาน “Digital Thailand Big Bang 2017”

ก.แรงงาน ‘สร้าง’ บุคลากร Multi-Tasking Skill สู่ยุคดิจิทัล 4.0

ก.แรงงาน สร้างนักบริหารแรงงานระดับสูง รุ่น ๗

ปลัดแรงงาน ‘สักขีพยาน’ MOU เตรียมพร้อม นร. ประถม สู่ตลาดแรงงาน

92771
TOP