Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

รัฐจัดสรรงบปี 61 มุ่งพัฒนาแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0

ก.แรงงาน วางกรอบจัดหลักเกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี ๒๕๖๑

รมว.แรงงาน มอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award ๒๐๑๗

ก.แรงงาน มอบรางวัลสถานประกอบกิจการ ปี ๖๐

รมว.รง. เปิดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ ๓๔

ก.แรงงาน รับหนังสือ 7 ข้อเรียกร้อง จาก คสรท.

91733
TOP