Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุม คกก. กำกับดูแลติดตามศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ สปร.

ก.แรงงาน ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วน เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

ก.แรงงาน ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 72 ปี นสพ.บางกอกโพสต์

ก.แรงงาน ‘ร่วมรับหนังสือ’ สมาคมการประมงฯ

ก.แรงงาน ซ้อมอพยพหนีไฟ รณรงค์ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน ‘Safety Thailand’

ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

113375
TOP